Bir yalana inanmaq sizi axmaq etməz. Çünki, saf bir insan olmaq şəxsiyyətsiz birsi olmaqdan yaxşıdır.