Biz dostun köməyindən çox, bu köməyi ala bilmək inamına ehtiyac duyuruq.