Musiqi can verir ruha əzəldən,
Musiqi qəlb alır min bir gözəldən.