Günəşi örtsə də qara buludlar,
Yenə günəş adlı bir qüdrəti var.