Düzlüyü çox sevər taleyi yazan,
Görmədim düz yolda yolunu azan.