Bir məqsəd üçün yaşamaq, yaradıb yaşatmaq gərək…

Bir məqsəd üçün yaşamaq, yaradıb yaşatmaq gərək…