Eşqsiz olsaydı xilqətin canı, Dirilik sarmazdı bütün cahanı.