İndiki zaman onların ola bilər, amma uğrunda çalıştığım gələcək mənimdir.