Gerçək həyatdan qaçan və mənasız mövzuları işləyən kimsə, saman kimi mənasızca yanmağa məhkumdur.