Aşiqin göz yaşı könül sirrinin sıza-sıza axışıdır.

Aşiqin göz yaşı könül sirrinin sıza-sıza axışıdır.