Dünyada ən gözəl şah əsərləri.
Yaratdı zəhmətin cəsur əlləri.
Zəhmətə arxalan, işə güvən sən,.
Budur tərəqqinin yolu əzəldən. 

Dünyada ən gözəl şah əsərləri.
Yaratdı zəhmətin cəsur əlləri.
Zəhmətə arxalan, işə güvən sən,.
Budur tərəqqinin yolu əzəldən.