Sağlam adamın özünü əməkdən azad etməsi cinayətdir.