Hər kəsin söylədiyinə kor-koranə inanmaq cahillikdir.