Ədalətsizliklə ədaləti bərpa etmək olmaz.

Ədalətsizliklə ədaləti bərpa etmək olmaz.