Ehtirasın hakimiyyəti zəiflədikcə, əqlin meydanı genişlənir.