Zülmün olduğu yerdə, tərəfsiz qalmaq şərəfsizlikdir.