Hər millətin tərəqqisi və fəaliyyətinin başlıca amili elm və əxlaqdır.